Göran Strömberg

Mentor för klass 6
Lärare i SO för åk 6-9
Mail: goran.stromberg@soderbyfriskola.se

Kort om mig:
Har arbetat på den här skolan sedan 2007.
Jag brinner för att ge alla barn förutsättningar att utvecklas
och att barn med särskilda behov får lika goda förutsättningar som alla andra.