Fritids

Anders Ahl

Fritidsansvarig och resurs i år 3 Mail: anders.ahl@soderbyfriskola.se

Ana Morales

Fritids och mentor för Fsk tillsammans med Anna Jäderbrink
Mail: ana.morales@soderbyfriskola.se

Victoria Månsson Norlin

Socialpedagog fritids och resurs i åk 1
Mail: victoria.norlin@soderbyfriskola.se

Johan Johansson

Fritids och resurs
Mail: johan.johnsson@soderbyfriskola.se

Stefan Nederhed

Diana Nordlander

Lena Hyllenbom
Fritids och åk 1
Mail: lena.hyllenbom@soderbyfriskola.se

Joakim Nyström

Resurs i år 5 och Fritids

mail:joakim.nystrom@soderbyfriskola.se