Om skolan

Söderby Friskola och Förskola

Söderby friskola är en grundskola för skolår F-9. Skolan ligger i Salem söder om Stockholm. Vi bedriver också förskoleverksamhet i Söderby förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Vår verksamhet är inte vinstdrivande vilket innebär att eventuellt överskott återinvesteras direkt i verksamheten. Vi vill ge våra elever en modern, progressiv, flexibel och utmanande skola som ställer krav och skapar resultat. För att kunna erbjuda det har vi högutbildad personal med specialkompetens inom respektive utbildningsområde. Vi har ett starkt intresse av att utbilda och utveckla barn så att de får de kunskaper och färdigheter de behöver för att stå väl rustade för framtidens krav.