ElevHälsoTeamet

Elevhäloteamet

På Söderbyfriskola finns ett elevhälsoteam(EHT) som ska stötta lärare och elever på skolan. 

I teamet ingår, Rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagoger, skolsköterska och ibland även skolpsykologen.

Rektor: Elena Alge elena.alge@soderbyfriskola.se

Kurator: Susanne Rendlert: susanne.rendlert@soderbyfriskola.se 

Specialpedagog: Helen Pettersson helen.pettersson@soderbyfriskola.se

Specialpedagog: Agnes Asp agnes.asp@soderbyfriskola.se

Skolsköterska: Camilla Jangebrink camilla.jangebrink@soderbyfriskola.se

Skolpsykolog: Jörgen Nässen